2 grudnia 2018

EKOSIGURIM

Środowisko jest dla nas ważne, dlatego robimy wszystko by przyczynić się do jego ochrony. Oferujemy możliwość sporządzenia charakterystyk energetycznych budynków, mieszkań i lokali użytkowych.

Zgodnie z nowymi przepisami świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w przypadku:

  • sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży,
  • sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajmu.

Co to jest ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

 


UBEZPIECZENIA

W Sigurim staramy się odpowiadać na wszelkie potrzeby klientów i dlatego poszerzyliśmy naszą ofertę o specjalistyczne ubezpieczenia instalacji słonecznych i fotowoltaicznych.

Ponadto w swojej ofercie posiadamy także podstawowe ubezpieczenia OC dla osób chcących wykonywać charakterystyki energetyczne budynków.